Bestyrelsen

BESTYRELSEN

KONTAKT


Bestyrelsen for sommerhuset:

Formand: Johnny Rundstrøm, Næstformand: Peter Rasmussen, Kasserer: Steen Sørensen, Bestyrelsesmedlem: Marek Normind.


Må vi opbevare nedenstående oplysninger?
Må vi kontakte dig på mobilen?
Må vi kontakte dig på Email?
Jeg ønsker ikke mine oplysninger bliver opbevaret?
Jeg ønsker kun at blive kontaktet vedr. denne sag?
 
 
 
 
 
 

Vil du være medlem?


1. Hvorfor være medlem af Serviceforbundet og EFK?

Serviceforbundet er samlingspunktet for 10 landssammenslutninger som hver især organiserer medlemsgrupper inden for deres faglige interesseområde.


Se medlemsgrupper under landssammenslutningerne.


Din faglige organisation giver dig nærhed i hverdagen. Vi er en faglig organisation, som via dit arbejde giver dig en hurtig adgang til at svare på dine spørgsmål, og hvis du skal have ført en sag, så står din afdeling, landssammenslutning til rådighed med hurtig og kvalificeret sagsbehandling.


Vi er tæt på medlemmerne, fordi vi er en faglig organisation der er opbygget af mange mindre faggrupper, som har deres egen faglige struktur, og det giver dig nærhed i hverdagen.


2. Hvordan bliver du medlem af KAB klubben?

For at blive medlem af KAB klubben skal man være medlem af Serviceforbundet og EFK- KAB Klubben er en faglig klub som har til formål at varetage medlemmernes interesser, vedr. det daglige arbejds- og lønforhold m.m. samt lave sociale arrangementer, events o.lign.3B-klubbens historie

3B har nemlig sine rødder i tre stærke almene boligorganisationer.


•FB - Fagforeningernes Boligforening (stiftet af seks fagforeninger i 1947)

•KSB - Københavns Sociale Boligselskab (stiftet af socialfilantroper i 1927)

•H44 - Boligselskabet af 1944 i Herlev (stiftet af arbejderbevægelsen i 1944)


De tre boligorganisationer stiftede i 1967 en fælles administration - Fællesadministrationen 3B a.m.b.a.


Den 1. januar 2008 forenede de tre boligorganisationer sammen med Fællesadministrationen 3B alle resourserne ved at fusionere - og står i dag godt rustet til at møde de krav, omverdenen og ikke mindst beboerne naturligt stiller.Vi var 3 klubber.

 

En klub for FB, som bestod af en formand, en næstformand, og tre bestyrelsesmedlemmer. Der var 77 gårdmænd, varmemestrer og viceværter i klubben på det tidspunkt. FB havde på det tidspunkt 12 sommerhuse i Lumsås som havde til formål at tilbyde beboerne og de ansatte en billig ferie, de 3 af sommerhusene var tildelt de ansatte. I 1970erne blev sommerhusene ikke rigtigt brugt mere og de var efterhånden i så dårlig stand at man besluttede at sælge 11 af sommerhusene og beholde en grund til de ansatte - huset var i så dårlig stand at det blev fjernet og et nyt hus blev bygget, der blev aftalt at FB betalte afdragene og FB-klubben betalte driftsomkostningerne. Ved fusionen 2008 lavede man en ny klub som kom til at hedde 3B-klubben, man gik med til at de 2 andre klubber kunne få del af sommerhuset -men med den betingelse at det var FB klubbens formand som skulle være formand for den nye klub.   


En klub for KSB, som bestod af en formand og to bestyrelsesmedlemmer. Der var 36 gårdmænd, varmemestrer og viceværter i klubben på det tidspunkt.


En klub for H44, som bestod af en formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. Der var 22 gårdmænd, varmemestrer i klubben på det tidspunkt.


Den 01. Januar 2008 blev de tre klubber så slået sammen til en. Den kom til at hedde 3b-klubben.


Klubbens formål var/er, at samle alle 3B’s ejendomsfunktionærer, som er medlem af fagforeningen EFK i klubben, samt at varetage medlemmernes interesser, vedr. det daglige arbejds- og lønforhold m.m.


Klubben bestod nu af tre tillidsmænd, i dag er vi kun 2 som er selvskrevet til bestyrelsen en formand (tillidsvalgt), en næstformand (tillidsvalgt), en kasserer, og fire bestyrelsesmedlemmer. Lige som det er gældende i dag har man mulighed for at indhente afløsning til afdelingen svarende til de antal timer tillidsmanden er væk fra afdelingen.


På dette tidspunkt var der ca. 133 ejendomsfunktionærer ansat på de ejendomme boligforeningen 3B administrerede. Den gang blev man automatisk medlem af klubben, når man blev ansat som ejendomsfunktionærer i 3B. I januar måned 2006 forsvandt eksklusivaftalerne. Fra den dag, blev man ikke mere automatisk medlem af klubben når man blev ansat i 3B. hvilket vi er kede af da vi sammen står stærkere.


I gennem tiden har der været ca. 2 fællestillidsmænd, frem til i dag i år 2019.


2018 var et år med mange udfordringer, Der skulle forhandles lokalaftale, hvor arbejdsgiveren ville have kapitaliseret lokalaftalen. Tillidsmændene, bestyrelsen og medlemmerne ville gå med til en delvis kapitalisering, som ventet måtte vi forlade forhandlingsbordet uden resultat, vi valgte at prøve igen med, nu med nye forhandlingspartnere, en fra EFK, formanden fra ESL og arbejdsgiverne tog direktøren med d. 15.12. 2018 fik vi en aftale som skulle godkendes af bestyrelsen og medlemmerne, kapitaliseringen blev godkendt af stormødet d. 18.12.2018.


2018 juni måned valgte 3B at meddele at der var indgået en administrationsaftale med KAB og 3B administrationen blev lukket ned og KAB overtager administrationen d. 01.01.2019 alt administrationspersonale blev overtaget af KAB og driftspersonalet ville ikke blive berørt - hvad direktionen lige mente med det, vides ikke den dag i dag.   


3B-klubben hvad med den? 3B-klubben kunne ikke nedlægges fordi vi havde et sommerhus som tilhørte klubbens medlemmer. Derfor fik vi lavet en aftale med KAB-klubben og 3B direktionen. Klubben kunne bestå som en sommerhusklub med navnet 3B-klubben under KAB-klubben, klubbens opsparing bliver i klubben, driftstilskud bliver 5 kr. for alle KAB medlemmer, der lægges op til at 3B-klubben skal danne en 3B personale klub for personalet i 3B, med et årligt tilskud fra 3B's organisationsbestyrelse.   

 

Der vil komme mere om 3B-klubbens historie, efterhånden som vi finder mere om klubben.


Kontakt: Lokatillidsmand for område 9 + 10

Formand Sommerhus: Johnny Rundstrøm

Mobil: 29441119

Email: joru@kab-bolig.dk

Fællestillidsmand

Formand KAB klubben:Jens Christian Aanæs

Mobil: 20122682

Email: jca@kab-bolig.dk